Regulamin

Zasady współżycia w gildii

 1. Pod żadnym pozorem NIE WOLNO nikomu obrażać innego gildiowicza. Nie kierujemy się emocjami, każdy nawet najtrudniejszy spór można rozwiązać dyskutując o tym, TRZEBA JEDYNIE CHCIEĆ i wykazać odrobinę dobrej woli.
 2. Nowym osobom (takim, którzy dopiero z wowem przygodę rozpoczynają), służymy pomocą odpowiadając cierpliwie na ich pytania. Kiedy zdarzy im się popełnić błąd whispujemy i starając się tłumaczyć co robią źle. Osoby wyśmiewające lub w jakikolwiek sposób drwiące z niewiedzy innych nie są godne być Barbarzyńcami.
 3. Problemy wynikające ze sporów pomiędzy graczami, zgłaszamy do oficerów i tylko w skrajnych lub nierozwiązywalnych przypadkach do GM-a, pamiętając przy tym że decyzja GM-a jest niepodważalna i nie podlega dyskusji.
 4. Skargi do GM-a staramy się zgłaszać jedynie w przypadku konfliktu z oficerem. 
 5. Poza gildią staramy się zachowywać tak aby nie narażać gildii na złą reputację. Dotyczy to również kanałów in-game jak: “trade”, “general” gry z innymi graczami, a także poza grą między innymi na portalach społecznościowych.
 6. Jeśli ktoś chce o coś zapytać (nieważne o co) i nie robi tego zbyt nachalnie i za często, nie odpowiadamy w stylu – masz to na wowheadzie lub w Lidlu tylko staramy się pomóc. Możemy whispnąć z podpowiedzią gdzie szukać informacji lub po prostu się nie odzywamy. Pamiętamy również, że naszym językiem jest polski więc to, że ktoś nie zrozumie jakiegoś opisu po angielsku nie oznacza, że musi się z tego od razu spowiadać prosząc o pomoc.

Zasady rekrutacji

W podaniu należy pamiętać o wpisaniu czegoś od siebie w ostatniej rubryce, jest to słowo klucz które pokazuje nam kto czyta regulamin a kto nie. Tym słowem jest nic innego jak “Whisky”.

Zabrania się zapraszania do gildii osób, których nazwa zawiera określenia, zwroty lub słowa powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, które mogą być tematem dyskusji i niepotrzebnych spięć między użytkownikami. Dotyczy to także nazw przyjmowanych na forum oraz Discordzie.

Rekrutacje Casual

  1. O przyjęcie może się starać każda osoba, bez względu na posiadany lvl oraz doświadczenie w grze. Najważniejsze kryteria jakie są oceniane to osobowość, oraz to w jaki sposób została wypełniona ankieta aplikacyjna, która przed zaakceptowaniem musi być pozytywnie oceniona przez przynajmniej 3 oficerów (lub 2 oficerów i GMa). Kolejnym krokiem w rekrutacji jest rozmowa przez komunikator głosowy z przynajmniej jednym oficerem lub GMem.
  2. Aplikacja osoby, która wskazuje brak możliwości komunikowania się poprzez komunikator głosowy, może zostać natychmiast odrzucona o czym osobę, składającą aplikację informuje oficer (lub GM) w komentarzu.
  3. Starać się o przyjęcie w poczet naszych członków można jedynie poprzez złożenie aplikacji na forum.

Rekrutacja PVE i PVP

  1. Aplikację do gildii oceniają oficerzy oraz raid liderzy grupy, do której aplikacja jest złożona
  2. Osoba, dołączająca do gildii musi przestrzegać wszystkich zasad gildii na równi z innymi osobami.
  3. Za osobę, dołączającą do grupy raidowej odpowiedzialny jest oficer/oficerzy odpowiedzialni za grupę. W przypadku rozwiązania grupy, lub braku aktywności takiej osoby, może Ona zostać usunięta z gildii przez oficera danej grupy. Osoba taka może odwołać się od takiej decyzji do GMa, który w takim przypadku podejmie ostateczną decyzję.

Guild chat

 1. Na gchacie staramy się zachowywać z kulturą. Dopuszczalne są rozmowy na wszystkie tematy w granicach rozsądku oraz dobrego smaku.
 2. Handel w gildii jest dozwolony, jednak Gildiowicze nie powinni wykorzystywać do sprzedaży gchatu. Jeśli masz coś do sprzedania, posłuż się kanałem “trade” lub wystaw ten przedmiot na aukcji. 
 3. Za treści rasistowskie lub obrażające w jakikolwiek sposób: rasę, wyznanie, preferencje seksualne lub religię możesz natychmiast dostać kicka.
 4. Na gchacie obowiązuje absolutny zakaz przeklinania.*

*Przeklinanie - za przekleństwa uważamy wszelkie zwroty powszechnie uważane za wulgarne oraz:

 • w związku z wieloma kontrowersjami wokół tego słowa za takie uważamy również słowo: “zajebiście”
 • nie akceptujemy słów używanych w innych językach w tym skrótów takich jak np. WTF
 • nie dopuszczamy wykropkowań (to, że użyjesz znaków specjalnych czy kropek np. w taki sposób: “zaj!Q!@#!ście” lub “zaj…...e” nie uchroni Cię przed demotem do rangi, która uniemożliwia odzywanie się na gchacie

Zamiast przeklinać spróbuj użyć jakże pięknych soczystych polskich zwrotów jak:

“tam do licha”, “a niech to dunder świśnie”, “do diaska”, motyla noga”, “a niech to gęś kopnie”

Cichacz 

 1. W gildii obowiązuje zasada obniżania rangi osób łamiących regulamin do rangi uniemożliwiającej odzywanie się na gchacie takiej osoby.
 2. Rangę taką przydziela GM lub oficer.
 3. Cichacza przydziela się za:
  • przeklinanie
  • spamowanie
  • nachalne próby sprzedaży czegoś poprzez czat gildyjny
  • nachalne prośby o pożyczkę lub boosta,
  • obrażanie innych
  • odpowiedź na prośbę o pomoc w stylu: “google” “YouTube”, “wowhead” lub “LIDL”
  • cichacz przydzielany jest również za obrazę nacji, uczuć religijnych, czy też preferencji seksualnych
  • prowadzenie rozmów zmierzających do wywołania tzw. “dramy” lub balansujące na granicy dobrego smaku
 4. Oficer lub GM może przydzielić również “cichacza” za inne niestosowne zachowanie.
 5. Długość "kary" (tzw. cichacza) zależy tylko i wyłącznie od oficera obniżającego rangę.
 6. Oficer przydzielający cichacza poinformuje osobę, która go otrzymuje o powodzie, z którego został on nadany.
 7. Guild master w porozumieniu z oficerami, może podjąć decyzję o “zdemotowaniu” do najniższej rangi osoby, która zachowywała się niezgodnie z tym regulaminem.
 8. Osoby, które często zachowują się arogancko w stosunku do innych graczy, łamią przyjęte przez nas zasady oraz regularnie otrzymują cichacza, mogą zostać usunięte z gildii bez ostrzeżenia.

Rangi

 1. Za przydzielanie rang odpowiada GM lub za porozumieniem z nim oficerzy. Nie można awansować z najniższej rangi nie rejestrując się na forum. Za łamanie przepisów regulaminu gildii, GM lub oficerzy mogą przyznać “demota” do najniższej rangi.
 2. Każda nowo przyjęta osoba ma szansę na szybki awans jeśli da się poznać z "dobrej" strony (udzielanie się na forum, discordzie). Promocję do rangi wyższej można otrzymać również za zasługi na rzecz gildii – planowanie wspólnych wypadów, bezinteresowną pomoc innym gildiowiczom.

Guild bank

 1. Każdy powinien raz na jakiś czas umieścić niepotrzebny jemu a przydatny innej osobie item w guild banku, ale nie jest to obowiązkowe.
 2. Staramy się regularnie zaglądać do gbanku i sprawdzać czy coś się nam nie przyda. Z doświadczenia wiemy że często w gildiowych bankach zalegają przydatne przedmioty tylko dlatego, ponieważ ktoś kto ich potrzebuje po prostu do gbanku nie zajrzał.
 3. Raz na dwa tygodnie (w razie przepełnienia częściej) wyznaczona do tego osoba będzie zajmować się wystawianiem zalegających przedmiotów na aukcjach. Gold który w ten sposób zarobimy będzie gromadzony na ewentualne potrzeby wszystkich gildiowiczów.
 4. W przypadku stwierdzenia że ktoś zabiera z gbanku itemy w celu korzyści (odsprzedaży bez porozumienia z oficerem lub gm-em) zostaje natychmiast usunięty z gildii.

Nieobecności

Za nieaktywność (offline) gracze z poniższymi rangami mogą zostać usunięci:

 • Barbarzyńca - po 9 miesiącach
 • Dzikus - po 1 miesiącu
 • Altbarzyńca - po 3 miesiącach
 1. Jeśli pamiętasz nazwę swojego konta na forum, podaj ją po powrocie do gry. Ułatwi Ci to powrót bez konieczności ponownego składania aplikacji.
 2. Jeśli po długiej nieobecności gracz został usunięty z gildii za nieaktywność, może starać się o przyjęcie do gildii bez podania, aczkolwiek każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Jeśli oficerowie uznają, że nieobecność była zbyt długa to wymagane będzie ponowne napisanie podania.

Sekcje PVE i PVP

 1. Za organizację raidu lub RBG odpowiada Raid lider.
 2. W każdej z grup PVE oraz PVP obowiązują indywidualne dla tych grup regulaminy. Szczegółowe informacje o grupach znajdują się w górnym menu.
 3. Grupy PVE oraz PVP dziedziczą zasady gildii.
© 2023
Lok'tar ogar!